1.02.2006

uJiaN LaGi....uJiaN Lagi....

ujian hari pertama....
Geologi Minyak Bumi....

"GaGaL"